Acte necesare la intocmirea dosarului de asistent personal

 

Acte necesare la intocmirea dosarului de asistent personal:

a) acte de stare civilă pentru asistent personal: certificat de naştere, buletin/carte de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii şi original);
b) actul de examinare medicală emis de o institiţie sanitară competentă care să certifice starea de sănătate a asistentului personal şi aptitudinea sa de a presta activităţile solicitate în fişa postului (analize sange, plamâni, examen psihiatric);
c) certificat de handicap al asistentul personal, dacă este cazul (xerocopie şi original);
d) actele de studii ale asistentului personal (xerocopii şi original);
e) curriculum vitae pentru asistentul personal;
f) carnetul de muncă (xerocopie şi original), iar dacă solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaraţie pe propria răspundere în care să se specifice această situaţie;
g) decizie de încetare a raporturilor de muncă de la angajatorul anterior sau a indemnizaţiei de şomaj (xerocopie şi original);
h) adeverinţă tip carte de muncă care sa ateste vechimea în muncă în perioada lucrată de la 01.01.2011 (xerocopie şi original);
i) decizia de pensionare, dacă este cazul (xerocopie şi original);
j) declaraţie pe propria răspundere a asistentului personal nu primeşte pensie;
k) cazierul judiciar;
l) certificatul de încadrare în categoria de persoană cu handicap grav al persoanei care necesită asistent personal (xerocopie şi original);
m) acordul emis de către D.G.A.S.P.C. Iaşi cu privire la angajarea asistentului personal conform legii şi emis în baza certificatului de încadrare în grad de handicap;
n) acte de stare civilă pentru persoana cu handicap din care sa rezulte şi faptul ca isi are reşedinţa de domiciliu pe raza municipiului Iaşi: certificat de naştere, buletin/carte de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii şi original);
o) decizia de pensionare, dacă este cazul, a persoanei cu handicap şi ultimul cupon de pensie (xerocopie şi original);
p) acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali, în cazul persoanelor cu handicap fără discernământ / acordul scris al persoanelor cu handicap a căror deficienţă funcţională un intră în categoria bolilor mentale, în care să se specifice opţiunea acestora în vederea angajării solicitantului în funcţia de asistent personal.

Actele necesare pentru  acordarea indemnizaţiei de handicap grav cu însoţitor

 Actele necesare pentru  acordarea indemnizaţiei de handicap grav cu însoţitor:
– acordul DGASPC Iaşi – original
– certificat/hotarire de încadrare în grad de handicap –xerocopie
– act de identitate:pers. cu handicap/ parinte/copil – xerocopie
– adeverinţă elev/ salariat/ cupon pensie-xerocopie
– extras cont bancar: BRD,CEC, ING, RNCB, TRANSILVANIA, RZBR, mandat
– dosar cu şină

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

Atractii turistice »

Biserica Rotunda – sat Letcani

Biserica Rotunda – sat Letcani

Biserica Rotunda de  Letcani (Religia Ortodoxa), situata in satul Letcani, unica in Europa, este monument unic architectural in Romania si printre putinele din...

 

Rezervatie floristica cu soluri saturate

Saraturile din Valea Ilenei (o portiune), din satul Letcani, reprezinta o rezervatie floristica cu soluri saturate, aflata pe o suprafata de 5,90 ha, unde se intalnesc...

 

Lacul de acumulare Cucuteni

Lacul de acumulare Cucuteni, sat Cucuteni, cu o suprafata de 112 ha luciu de apa, este inconjurat de peisajul minunat oferit de frumusetea Padurii Dumbrava, a Dealului...

 

Biserica „Schimbarea la fata” – sat Cucuteni

Biserica „Schimbarea la fata” Cucuteni (Religia Ortodoxa), situata in satul Cucuteni, este construita in jurul anului 1777 si are hramul Schimbarea la...

 
 

Galerie Foto »

La pas prin judeţele Moldovei – Realitatea de după ordonanţe

 
Monografii Rurale | 17.06.2017 | Comuna Letcani

Monografii Rurale | 17.06.2017 | Comuna Letcani

 
Monumentul dedicat eroilor neamului – un proiect viitor al comunei Letcani (VIDEO)

Monumentul dedicat eroilor neamului – un proiect viitor al comunei Letcani (VIDEO)

 
Urarea primarului Stelian Turcu cu ocazia Sfintelor Sarbatori Pascale si a Sfintei Invieri (2017)

Urarea primarului Stelian Turcu cu ocazia Sfintelor Sarbatori Pascale si a Sfintei Invieri (2017)

Unitatea prin credință va birui întotdeauna, numai așa vom reuși veșnic. Bucuria Sfintelor Paști să vă cuprindă sufletul, iar Sfânta Înviere să vă...

 
Pentru cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei Letcani in fiecare an realizam lucrari de extindere a retelelor de apa, gaz, electrica si de canalizare cu scopul de a racorda cat mai multe gospodarii la utilitati

Pentru cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei Letcani in fiecare an realizam lucrari de extindere a retelelor de apa, gaz, electrica si de canalizare cu scopul de a racorda cat mai multe gospodarii la utilitati

Pentru cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei Letcani in fiecare an realizam lucrari de extindere a retelelor de apa, gaz, electrica si de canalizare...

 
Proiect cu finantare guvernamentala pentru Extinderea retelei de Canalizare in satele Cogeasca, Cucuteni si Bogonos in valoare de 128 de miliarde de lei vechi

Proiect cu finantare guvernamentala pentru Extinderea retelei de Canalizare in satele Cogeasca, Cucuteni si Bogonos in valoare de 128 de miliarde de lei vechi

Guvernul PSD ne-a respins deja de 2 ori un proiect cu finantare guvernamentala pentru Extinderea retelei de Canalizare in satele Cogeasca, Cucuteni si Bogonos in...

 
 
 
Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare