Raportul primarului

 

Raport privind starea economică, culturală, politică, socială şi de mediu a comunei Leţcani,  în anul 2012

    

        Anul 2012 a reprezentat pentru comuna noastră cel mai fructuos an în ceea ce priveşte dezvoltarea economică din ultimii ani de dupa 1990, în pofida dificultăţilor pe care le cunoaştem cu toţii. Ne referim aici, cu precădere, la greutatile economice cu care se confruntă întreaga ţară şi intreaga Comunitate Europeană, creşterea şomajului, scăderea nivelului de trai, a puterii de cumpărare şi deprecierea nivelului de viaţă a celor mai mulţi dintre noi.

Cu toate acestea, asumându-mi rolul de conducător  responsabil şi privind evoluţia comunei pe care o slujesc cu total devotament şi preţuire, am realizat urmatoarele obiective majore pentru dezvoltarea economică pe termen mediu si lung al comunei:

 1. Implementarea cu succes a proiectului in valoare aproximativă de 3 (trei) milioane de euro, finanţat prin Programul F.E.A.D.R. (măsura 3.22), care este compus din „Canalizare şi epurare a apei menajere in localitatea Leţcani, modernizare drumuri comunale D.C. 26A din D.J. 248B – sat Cogeasca, construire Centru de Zi (Creşă Copii, pentru care s-a obţinut certificatul de acreditare din partea A.J.P.I.S. Iaşi) şi dotări Camin Cultural în comuna Letcani”, prin urmatoarele acţiuni:

a)   Obţinerea ultimei tranşe în valoare de 3.285.968 lei, din care s-a primit avansul acordat proiectului in valoare de 1.862.952 lei şi s-a rambursat soldul liniei de finanţare din contractul incheiat cu B.C.R. Iaşi cu suma de 1.0666.410 lei;

b)   Raportul de control al Comisiei Anti-fraudă A.P.D.R.P. Bucureşti, efectuat de expert Draganescu Stefania şi expert Bratu Alina în baza scrisorilor de misiune nr. 24184/02.09.2012 privind modul de implementare al Proiectului Integrat – în care nu s-au constatat nereguli;

c)   Autorizarea, avizarea şi certificarea tuturor documentaţiilor necesare funcţionării obiectivelor realizate prin proiect, conform cerinţelor şi standardelor europene;

 1. Obţinerea amplasamentului construirii Parcului Agro-Industrial „TRANSAGROPOLIS” în tarlaua 25 a U.A.T. Leţcani, un proiect uriaş în parteneriat cu Consiliul Judeţeani Iaşi, Ucraina, Republica Moldova, Direcţia de Agricultură Iaşi, Universitatea „Ion Ionescu de la Brad” şi Consiliul Local Leţcani dupa demersuri fundamentative sustenabile şi insistente la Consiliul Judeţean. Menţionez că acest obiectiv s-a putut realiza în pofida disputelor politice şi nu numai pe care le-am avut cu diverse personalităţi în frunte cu preşedintele Constantin Simirad, dar şi alţi politicieni care au dorit să schimbe amplasamentul pe U.A.T. Miroslava;
 2. Alocarea de fonduri pentru inceperea lucrărilor de construcţie la o noua biserică în comună, cu hramul „Inălţarea Domnului”, la Parohia nr. 2 din satul Leţcani;
 3. Finalizarea lucrărilor de modernizare la obiectivul de investiţie capitală „Grădiniţa din satul Leţcani”, precum şi inaugurarea cu fast a obiectivului. Atunci, in mediul rural a fost oficiată şi deschiderea oficială a anului şcolar 2012-2013 prin inaugurarea acestui obiectiv, eveniment la care au fost prezente, alături de profesori, invăţători, educatori, parinţi şi oficialităţi locale, importante personalităţi, din care enumăr: Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Cristian Adomniţei, Inspector General Camelia Gavrilă, Subprefect Abalaşi Răzvan-Bogdan, deputat Adascăliţei Constantin, protopop Roşu Mihail şi un sobor de preoţi din localitate;
 4. Amenajarea trotuarului prin pavele auto-blocante pe partea stângă a sensului de mers Iaşi-Târgu Frumos, precum şi acces la proprietăţi;
 5. Construirea rezervorului de apă în caz de incendiu la Centrul de Zi pentru Copii Leţcani;
 6. Pietruirea unui număr important de drumuri şi uliţe din comună;
 7. Amenajarea terenului de fotbal II si obţinerea locului I pe judeţul Iaşi pentru „Asociaţia Victoria Leţcani” in circuitul judeţean, urmată de promovarea în Divizia D de fotbal a judeţului alături de echipe redutabile precum „Rapid Dumeşti”, „Viitorul Târgu Frumos”, „KOSAROM Paşcani”, „A. S. Holboca” şi „Viitorul Hârlău”;
 8. Sprijinirea parohiei din satul Bogonos cu fonduri din bugetul local pentru a finaliza lucrările de reparaţii capitale, ocazie cu care a fost posibilă resfinţirea bisericii cu hramul „Constantin şi Elena” de insuşi I.P.S. Teofan cu un sobor de 60 de preoţi;
 9.  Alocarea de fonduri pentru parohia „Schimbarea la faţă” din satul Cucuteni în vederea achiziţionării unei centrale termice cu combustibili solizi;
 10. Extinderea reţelei de apă în satele Cogeasca, Cucuteni şi Leţcani;
 11. Obţinerea sumei de 400 mii lei prin H.G. 577/1996, fonduri pentru drumuri;

Pe linia protecţiei mediului, prin activitatea serviciului de salubritate,  efectuat ritmic de către S.C. Predemet Podu Iloaie S.R.L., se constată o îmbunătăţire a stării generale de curăţenie la nivelul întregii comune, prin desfiinţarea gropii de gunoi de la Holm, etc. Cetăţenii noştri au înţeles, în mare parte, să depoziteze resturile menajere în coşuri de gunoi stradale şi pubele ecologice. Mai exista încă probleme de rezolvat cu privire la depozitarea necontrolată a gunoiului de grajd pe diferite proprietăţi, deversarea apelor menajere în şanţuri şi altele. Aceste neajunsuri  sperăm că le vom rezolva odată cu punerea in functiune a reţelei de canalizare, dar si prin extinderea acesteia.

Prin investiţiile care s-au realizat la parcuri, copii au posibilitatea de a se relaxa şi juca în condiţii de siguranţă.

O altă realizare extrem de importanta a constat în plantarea de puieţi de salcâm şi frasin pe o suprafaţă de două hectare de teren prin proiectul „Controlul integrat al poluarii cu nutrienţi” pe care îl avem de implementat in următorii ani, care constă în „Construire de platforme ecologice gunoi de grajd” cu următoarele dotări: buldoexcavator, maşină de imprăştiat gunoi, tractor cu două remorci şi pubele ecologice.

Pe linia sănătăţii populaţiei, medicii de familie, prin cabinetele individuale pe care le deţin în comodat, în limita posibilităţilor, asigură asistenţă medicală pentru toţi cetăţenii comunei, dar în continuare nu putem vorbi de permanenţă, şi nici de servicii în zilele de sâmbătă şi duminică.

Referitor la activitatea de urbanism, precizez ca s-a eliberat un numar de 159 de certificate de urbanism, dintre care peste 50% pentru racordarea la reţeaua de apă şi gaze naturale la locuinţe şi s-au emis 53 de autorizaţii de construcţie locuinţe, care includ, in număr mare, şi extinderea reţelei electrice sau a celei privind branşamentul la reţeaua de gaze naturale.

Trebuie menţionat faptul că în anul 2012 s-a eliberat autorizaţia de construcţie pentru parcul Logistic, proiect în valoare 8 milioane de euro.

De asemenea, s-au făcut demersurile necesare pentru avizarea a două proiecte de urbanism zonal (P.U.Z.) şi pentru reactualizarea planului urbanistic general (P.U.G.)

Pe linie de asistenţă socială, prin angajarea a încă unui asistent social în persoana doamnei Cebere Ramona-Elena (ca urmare a demisiei domnului Stamate Bogdan-Costel) s-a eficientizat serviciul şi s-a observat creşterea calităţii serviciilor acordate. Mai mult decât atât s-a reatestat        compartimentul de asistenţă socială până în anul 2015, cu activităţile specifice: anchete sociale, dosare pentru alocaţii de stat sau complementare, concedii creştere copii, ajutoare sociale, întocmiri de dosare pentru acordarea ajutorului de încălzire, şi respectarea drepturilor persoanelor cu handicap şi a susţinătorilor acestora. În cazuri punctuale, prin sensibilizarea a diverse instituţii de nivel judeţean sau naţional sau a bunăvoinţei manifestate de diverse O.N.G.-uri, s-a reuşit acordarea de sprijin material şi financiar persoanelor sau familiilor aflate în situaţii dificile.

Prin ajutorul U.E. s-au distribuit ajutoare constând în diverse produse alimentare, precum orez, mălai, biscuiţi, bulion etc.

Pe linia pazei si ordinii publice avem in continuare un contract ferm ce s-a dovedit fructuos cu firma „K9 Investment”. De asemnea, subliniez că întotdeauna relaţiile cu Postul de Poliţie din localitate au fost foarte bune, şi se menţin la fel – în pofida multelor schimbări care au intervenit.

Referitor la activitatea culturală, dar şi în ceea ce priveşte ocaziile pe care le-am organizat pentru o mai buna socializare a cetăţenilor, trebuie subliniate evenimente care deja au devenit tradiţionale pentru comuna noastră, precum „Ziua comunei”, „Ziua satului” (în fiecare din cele patru sate), „Balul gospodarilor” etc. Cu aceste prilejuri au fost invitate, dar şi prezente in comuna noastră numeroase personalităţi de nivel judeţean şi naţional printre care amintim pe Cristian Adomniţei, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Varujan Vosganiam, ministrul educaţiei, Constantin Adascălitei, deputat, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Victor Chirilă şi alţii. Nu trebuie sa uităm faptul ca fiecare dintre aceste evenimente a fost sarbătorit şi prin recitalurile susţinute de interpreţi cunoscuţi de muzică populară, dintre care îi amintesc pe Constantin Bahrin, Claudia Martinică, formaţia „Meridian”şi trupa „Fără zahăr”.

De asemenea, ca în fiecare an, am sarbatorit deschiderea anului şcolar, Ziua Copilului, Ziua Femeii, dar şi sărbătorile de Craciun şi Anul Nou. Deşi nu a fost uşor din punct de vedere financiar, prin eforturi proprii şi sponsorizări am reuşit ca toate aceste evenimente să fie insoţite de câte o petrecere sau, după caz, de mici cadouri acordate copiilor şi/sau doamnelor.

Agricultura şi Zootehnia traversează în continuare o perioadă de subzistenţă, deoarece nu avem suficiente asociaţii agricole competente, pentru a lucra toate suprafeţele agricole de pe raza administrativ-teritorială a comunei Leţcani, de unde  rezultă şi numărul  destul de mare al suprafeţelor agricole rămase în paragină.

Producţia agricolă şi zootehnică nu satisface nevoile proprietarilor de teren, din cauza formelor de subvenţii slabe, lipsa tehnologiilor aplicate în agricultură, şi datorită faptului că majoritatea proprietarilor de teren sunt persoane în vârstă, care nu au puterea fizică şi financiară de a exploata corespunzător resursele existente.

Astfel, recomand proprietarilor de terenuri să se organizeze juridic, în societăţi agricole, în asociaţii de persoane fizice autorizate, pentru accesarea mai facilă a fondurilor europene şi nu numai, în vederea consolidării microfermelor.

Referitor la viaţa politică din comună arăt că aceasta se desfaşoara normal, iar în cadrul Consiliului Local alianţa USL deţine imensa majoritate a posturilor de consilier local.

Ştiu că oricând şi oriunde este loc pentru mai bine, dar pot afirma cu toată responsabilitatea că demersurile pe care le-am întreprins au fost cele mai bune pentru comuna noastră şi – cu ajutorul dumneavoastră nemijlocit – nu voi renunţa niciodată la crezul meu conform căruia „Împreună construim viitorul”.

Întocmit,

Primar,

 Jr. Turcu Stelian

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

Atractiile Turistice »

Biserica Rotunda – sat Letcani

Biserica Rotunda – sat Letcani

Biserica Rotunda de  Letcani (Religia Ortodoxa), situata in satul Letcani, unica in Europa, este monument unic architectural in Romania si printre putinele din...

 

Rezervatie floristica cu soluri saturate

Saraturile din Valea Ilenei (o portiune), din satul Letcani, reprezinta o rezervatie floristica cu soluri saturate, aflata pe o suprafata de 5,90 ha, unde se intalnesc...

 

Lacul de acumulare Cucuteni

Lacul de acumulare Cucuteni, sat Cucuteni, cu o suprafata de 112 ha luciu de apa, este inconjurat de peisajul minunat oferit de frumusetea Padurii Dumbrava, a Dealului...

 

Biserica “Schimbarea la fata” – sat Cucuteni

Biserica “Schimbarea la fata” Cucuteni (Religia Ortodoxa), situata in satul Cucuteni, este construita in jurul anului 1777 si are hramul Schimbarea la...

 
 

Galerie Foto »

Monografii Rurale | 17.06.2017 | Comuna Letcani

Monografii Rurale | 17.06.2017 | Comuna Letcani

 
Monumentul dedicat eroilor neamului – un proiect viitor al comunei Letcani (VIDEO)

Monumentul dedicat eroilor neamului – un proiect viitor al comunei Letcani (VIDEO)

 
Urarea primarului Stelian Turcu cu ocazia Sfintelor Sarbatori Pascale si a Sfintei Invieri (2017)

Urarea primarului Stelian Turcu cu ocazia Sfintelor Sarbatori Pascale si a Sfintei Invieri (2017)

Unitatea prin credință va birui întotdeauna, numai așa vom reuși veșnic. Bucuria Sfintelor Paști să vă cuprindă sufletul, iar Sfânta Înviere să vă...

 
Pentru cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei Letcani in fiecare an realizam lucrari de extindere a retelelor de apa, gaz, electrica si de canalizare cu scopul de a racorda cat mai multe gospodarii la utilitati

Pentru cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei Letcani in fiecare an realizam lucrari de extindere a retelelor de apa, gaz, electrica si de canalizare cu scopul de a racorda cat mai multe gospodarii la utilitati

Pentru cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei Letcani in fiecare an realizam lucrari de extindere a retelelor de apa, gaz, electrica si de canalizare...

 
 

Echipa de Fotbal »

Primarul Turcu pregăteşte salvarea de la retrogradare a echipei locale. Antrenor şi jucători noi – obiectivele Victoriei Leţcani în iarnă

Primarul Turcu pregăteşte salvarea de la retrogradare a echipei locale. Antrenor şi jucători noi – obiectivele Victoriei Leţcani în iarnă

Aflată în acest moment pe penultimul loc în clasamentul Ligii a IV-a ieşene la fotbal, Victoria Leţcani se confruntă cu lipsa rezultatelor. Cu doar 6 puncte...

 
Liga V – Seria 2: Victoria Letcani – Constr. Press Gropnita 7-1!

Liga V – Seria 2: Victoria Letcani – Constr. Press Gropnita 7-1!

Duminica, cu incepere de la ora 11:00, Victoria Letcani, liderul autoritar al Ligii V – Seria 2 si principala favorita la promovarea directa in Liga IV, a primit...