Lista documentelor de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie

 

LISTA DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC/DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE DE INSTITUTIE
Lista cuprinzand informatiile de interes public care se comunica din oficiu:

• Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comuna Letcani;
• Hotararile adoptate de Consiliul local al comunei Letcani;
• Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare;programul de lucru cu publicul; programul de audiente;
• Anunturile privind concursurile organizate  in cadrul Primariei comunei Letcani;
• Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
• Coordonatele de contact ale Primariei comunei Letcani respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
• Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
• Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;
• Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Lista cuprinzand documentele de interes public produse/gestionate, potrivit legii:

• Hotărâri cu adoptate de Consiliului Local al comunei Letcani;
• Dispoziţiile cu caracter normativ emise de primarul comunei Letcani;
• Componenţa nominală a Consiliului Local al comunei Letcani, inclusiv apartenenţa politică;
• Raport periodic de activitate al primarului comunei Letcani privind starea economică şi socială a comunei, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;
• Rapoartele anuale de activitate întocmite de către consilierii locali, precum şi de viceprimar;
• Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul comunei;
• Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul comunei Letcani;
• Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenţii şi aplica sancţiuni;
• Lista împuterniciţilor primarului, care pot constata contravenţii şi aplica sancţiuni în domenii de activitate;
• Propuneri de la cetăţeni;
• Acorduri;
• Adeverinte;
• Contracte de concesiune, inchiriere;
• Lista cu beneficiarii Legii 15/2003;
• Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasamentele cu mobilier stradal şi construcţii provizorii;
• Lista certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire eliberate;
• Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor şi alte asemenea;
• Evidenţa dosarelor de: tutelă, curatelă, asistenţa bolnavilor psihici, asistenţa socială a persoanelor
vârstnice;
• Activităţile şi locurile în care se poate presta munca în folosul comunitatii;
• Dosarele achizitiilor publicede bunuri, servicii şi lucrări, exclusiv documentele care contin informatii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. Rapoartele privind contractele de achizitii publice atribuite;
• Informatii privind modul de solutionare a petitiilor inregistrate in cadrul Primariei comunei Letcani;
• Informatii privind lucrarile tehnico-edilitare executate pe raza comunei Letcani;
• Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
• Informaţii privind nivelul impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor Consiliului local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale, procedura de acordare a facilitatilor fiscal, precum şi informaţiile care privesc aplicarea altor dispoziţii ale Codului fiscal, privind impozitele şi taxele locale;
• Bugetul local, bilantul contabil, contul de executie al veniturilor bugetare, contul de executie al cheltuielilor bugetare;
• Situatia cu plati zilnice;
• Darea de sama contabila anuala;
• Lista cu autorizaţiile de functionare eliberate pentru persoane fizice şi asociaţii familiale;
• Lista cu persoanele juridice care au obţinut „Acordul unic de funcţionare”;
• Lista cu taximetriştii care au obţinut autorizaţiile specifice acestei activităţi;
• Lista cu producătorii care au obţinut certificate de producător;
• Publicatiile de vanzare pentru bunuri mobile si imobile, transmise de catre executorii judecatoresti;
• Informaţii despre programele cu finanţare externă;
• Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din ţară şi străinătate;
• Informaţii privind înfrăţirea cu alte comunităţi din strainatate;
• Lista beneficiarilor venitului minim garantat;
• Lista beneficiari ajutoare de urgenta;
• Evidenta dosarelor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si a beneficiarilor de indemnizatie lunara;
• Evidenta dosarelor de alocatie de sustinere si a beneficiarilor de ajutor pentru incalzirea locuintei;
• Lista beneficiarilor de prestatii sociale;
• Raport activitate Legea 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public;
• Raport activitate Lg.52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica;

Atractiile Turistice »

Biserica Rotunda – sat Letcani

Biserica Rotunda – sat Letcani

Biserica Rotunda de  Letcani (Religia Ortodoxa), situata in satul Letcani, unica in Europa, este monument unic architectural in Romania si printre putinele din...

 

Rezervatie floristica cu soluri saturate

Saraturile din Valea Ilenei (o portiune), din satul Letcani, reprezinta o rezervatie floristica cu soluri saturate, aflata pe o suprafata de 5,90 ha, unde se intalnesc...

 

Lacul de acumulare Cucuteni

Lacul de acumulare Cucuteni, sat Cucuteni, cu o suprafata de 112 ha luciu de apa, este inconjurat de peisajul minunat oferit de frumusetea Padurii Dumbrava, a Dealului...

 

Biserica „Schimbarea la fata” – sat Cucuteni

Biserica „Schimbarea la fata” Cucuteni (Religia Ortodoxa), situata in satul Cucuteni, este construita in jurul anului 1777 si are hramul Schimbarea la...

 
 

Echipa de Fotbal »

Primarul Turcu pregăteşte salvarea de la retrogradare a echipei locale. Antrenor şi jucători noi – obiectivele Victoriei Leţcani în iarnă

Primarul Turcu pregăteşte salvarea de la retrogradare a echipei locale. Antrenor şi jucători noi – obiectivele Victoriei Leţcani în iarnă

Aflată în acest moment pe penultimul loc în clasamentul Ligii a IV-a ieşene la fotbal, Victoria Leţcani se confruntă cu lipsa rezultatelor. Cu doar 6 puncte...

 
Liga V – Seria 2: Victoria Letcani – Constr. Press Gropnita 7-1!

Liga V – Seria 2: Victoria Letcani – Constr. Press Gropnita 7-1!

Duminica, cu incepere de la ora 11:00, Victoria Letcani, liderul autoritar al Ligii V – Seria 2 si principala favorita la promovarea directa in Liga IV, a primit...

 
 
 
Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare