Acte necesare la intocmirea dosarului de asistent personal

Acte necesare la intocmirea dosarului de asistent personal:

a) acte de stare civilă pentru asistent personal: certificat de naştere, buletin/carte de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii şi original);
b) actul de examinare medicală emis de o institiţie sanitară competentă care să certifice starea de sănătate a asistentului personal şi aptitudinea sa de a presta activităţile solicitate în fişa postului (analize sange, plamâni, examen psihiatric);
c) certificat de handicap al asistentul personal, dacă este cazul (xerocopie şi original);
d) actele de studii ale asistentului personal (xerocopii şi original);
e) curriculum vitae pentru asistentul personal;
f) carnetul de muncă (xerocopie şi original), iar dacă solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaraţie pe propria răspundere în care să se specifice această situaţie;
g) decizie de încetare a raporturilor de muncă de la angajatorul anterior sau a indemnizaţiei de şomaj (xerocopie şi original);
h) adeverinţă tip carte de muncă care sa ateste vechimea în muncă în perioada lucrată de la 01.01.2011 (xerocopie şi original);
i) decizia de pensionare, dacă este cazul (xerocopie şi original);
j) declaraţie pe propria răspundere a asistentului personal nu primeşte pensie;
k) cazierul judiciar;
l) certificatul de încadrare în categoria de persoană cu handicap grav al persoanei care necesită asistent personal (xerocopie şi original);
m) acordul emis de către D.G.A.S.P.C. Iaşi cu privire la angajarea asistentului personal conform legii şi emis în baza certificatului de încadrare în grad de handicap;
n) acte de stare civilă pentru persoana cu handicap din care sa rezulte şi faptul ca isi are reşedinţa de domiciliu pe raza municipiului Iaşi: certificat de naştere, buletin/carte de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii şi original);
o) decizia de pensionare, dacă este cazul, a persoanei cu handicap şi ultimul cupon de pensie (xerocopie şi original);
p) acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali, în cazul persoanelor cu handicap fără discernământ / acordul scris al persoanelor cu handicap a căror deficienţă funcţională un intră în categoria bolilor mentale, în care să se specifice opţiunea acestora în vederea angajării solicitantului în funcţia de asistent personal.

Actele necesare pentru  acordarea indemnizaţiei de handicap grav cu însoţitor

 Actele necesare pentru  acordarea indemnizaţiei de handicap grav cu însoţitor:
– acordul DGASPC Iaşi – original
– certificat/hotarire de încadrare în grad de handicap –xerocopie
– act de identitate:pers. cu handicap/ parinte/copil – xerocopie
– adeverinţă elev/ salariat/ cupon pensie-xerocopie
– extras cont bancar: BRD,CEC, ING, RNCB, TRANSILVANIA, RZBR, mandat
– dosar cu şină

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *