INFORMARE – AJUTOR pentru ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

 

INFORMARE – AJUTOR pentru ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 

Persoanele care au acest drept pot depune la Primăria Comunei Letcani dosarul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011.

Informații de interes public privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței:

DESPRE AJUTOR

Ajutorul este dat pentru un singur sistem de încălzire – sistemul principal folosit de persoanele singure sau de familii. Este vorba, mai precis, de acoperirea integrală sau parțială a costurilor cu energia termică în sistem centralizat, energia electrică, gazele naturale sau lemnele, cărbunii, combustibilii petrolieri.

Cuantumul acoperit de autorități din costul de încălzire scade sau crește în funcție de venitul net mediu lunar.În cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană (persoana singură sau membrul de familie) trebuie să fie de cel mult 750 de lei.

CONDIȚII EXCLUDERE

Lista bunurilor ce conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței este următoarea:

Bunuri imobile

✖️ Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești.

✖️ Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1000 mp în zona urbană și 2000 mp în zona rurală.Bunuri mobile

✖️ Autoturism/ autoturisme și/ sau motocicletă/ motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.

✖️ Mai mult de un autoturism/ o motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.

✖️ Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel, cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

✖️ Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.

✖️ Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.

✖️ Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.

Depozite bancare:

✖️ Depozite bancare cu valoare de peste 3000 de lei, cu excepția dobânzii.Terenuri, animale și/sau păsări:

✖️ Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1000 EUR pentru o singură persoană, respectiv suma de 2500 EUR pe familie.

ACTE NECESARE

Dosarul trebuie să conțină următoarele acte:

✔️ Cerere și declarație pe propria răspundere (TIP).

✔️ Documente în baza cărora solicitantul deține locuința (copie act proprietate, contract vânzare-cumpărare, contract de închiriere, alte documente ce atestă forma de deținere sau utilizare a locuinței.

✔️ Acte de identificare ale solicitantului și ale membrilor familiei (original + copie):- Buletin/ Carte de identitate.- Certificatele de naștere ale copiilor.- Certificat de căsătorie.- Hotărâre definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii.

✔️ Adeverință de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii.

✔️ Orice adeverință care atestă alte venituri (APIA, contract zilier, arendă).

✔️ Adeverință de venit (Fisc) pentru persoanele peste 18 ani.

✔️ Adeverință Registru Agricol (teren, clădiri, animale) și certificat fiscal.

✔️ Cupoane: pensie (orice tip de pensie), alocații și indemnizații, ajutor de șomaj sau pentru orice altă prestație socială din luna anterioară depunerii cererii.

✔️ Copie după cartea de identitate a mașinii, dacă dețineți autoturism și/ sau motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.

✔️ Adeverință de elev/ student de la instituția de învățământ, din care să reiasă că ia sau nu ia bursă de merit (excepție fac Bursele de studiu sociale și cele provenite prin programul “Bani de liceu.”

✔️ 1 dosar cu șină.

❗ ATENȚIE: Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice orice modificare intervenită cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării, prin depunerea unei noi cereri și declarații pe propria răspundere.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

Atractii turistice »

Biserica Rotunda – sat Letcani

Biserica Rotunda – sat Letcani

Biserica Rotunda de  Letcani (Religia Ortodoxa), situata in satul Letcani, unica in Europa, este monument unic architectural in Romania si printre putinele din...

 

Rezervatie floristica cu soluri saturate

Saraturile din Valea Ilenei (o portiune), din satul Letcani, reprezinta o rezervatie floristica cu soluri saturate, aflata pe o suprafata de 5,90 ha, unde se intalnesc...

 

Lacul de acumulare Cucuteni

Lacul de acumulare Cucuteni, sat Cucuteni, cu o suprafata de 112 ha luciu de apa, este inconjurat de peisajul minunat oferit de frumusetea Padurii Dumbrava, a Dealului...

 

Biserica „Schimbarea la fata” – sat Cucuteni

Biserica „Schimbarea la fata” Cucuteni (Religia Ortodoxa), situata in satul Cucuteni, este construita in jurul anului 1777 si are hramul Schimbarea la...

 
 

Galerie Foto »

La pas prin judeţele Moldovei – Realitatea de după ordonanţe

 
Monografii Rurale | 17.06.2017 | Comuna Letcani

Monografii Rurale | 17.06.2017 | Comuna Letcani

 
Monumentul dedicat eroilor neamului – un proiect viitor al comunei Letcani (VIDEO)

Monumentul dedicat eroilor neamului – un proiect viitor al comunei Letcani (VIDEO)

 
Urarea primarului Stelian Turcu cu ocazia Sfintelor Sarbatori Pascale si a Sfintei Invieri (2017)

Urarea primarului Stelian Turcu cu ocazia Sfintelor Sarbatori Pascale si a Sfintei Invieri (2017)

Unitatea prin credință va birui întotdeauna, numai așa vom reuși veșnic. Bucuria Sfintelor Paști să vă cuprindă sufletul, iar Sfânta Înviere să vă...

 
Pentru cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei Letcani in fiecare an realizam lucrari de extindere a retelelor de apa, gaz, electrica si de canalizare cu scopul de a racorda cat mai multe gospodarii la utilitati

Pentru cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei Letcani in fiecare an realizam lucrari de extindere a retelelor de apa, gaz, electrica si de canalizare cu scopul de a racorda cat mai multe gospodarii la utilitati

Pentru cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei Letcani in fiecare an realizam lucrari de extindere a retelelor de apa, gaz, electrica si de canalizare...

 
Proiect cu finantare guvernamentala pentru Extinderea retelei de Canalizare in satele Cogeasca, Cucuteni si Bogonos in valoare de 128 de miliarde de lei vechi

Proiect cu finantare guvernamentala pentru Extinderea retelei de Canalizare in satele Cogeasca, Cucuteni si Bogonos in valoare de 128 de miliarde de lei vechi

Guvernul PSD ne-a respins deja de 2 ori un proiect cu finantare guvernamentala pentru Extinderea retelei de Canalizare in satele Cogeasca, Cucuteni si Bogonos in...

 
 
 
Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare