Informații privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde conform O.U.G. nr. 115/2020, completată prin O.U.G. 174/2020

În conformitate cu dispozițiile art.3 alin 1 din O.U.G. nr.115/2020, modificată prin O.U.G. nr.174/2020, a fost aprobată Schema națională de sprijin pentru persoanele vârstnice și pentru persoanele fără adăpost, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde (S.N.S.P.V.P.A). Beneficiari conform OUG Citește mai mult …

Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional conform O.U.G. nr. 133/2020

În conformitate cu dispozițiile art.3 alin 1 din O.U.G. nr.133/2020, a fost aprobată Schema națională de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional (S.N.S.E.D.). Beneficiari conform OUG nr. 133/2020 sunt: Copiii cei mai dezavantajați Citește mai mult …

Acte necesare in vederea acordarii venitului minim garantat (ajutor social)

Cadru legislativ în vigoare 1.Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 2.H.G. nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 3.Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1474/2011; Citește mai mult …

Documentele necesare deschiderii de drepturi și beneficii de asistență socială

Documentele necesare deschiderii de drepturi și beneficii de asistență socială conform legislației în vigoare, vor fi preluate și procesate:– la sediul primariei–  prin intermediul Poștei electronice după  cum  urmează:1. Pentru depunere acte  legate de alocaţia de stat, indemnizaţie creştere  copilul, stimulent de inserţie2. Pentru depunere acte legate Citește mai mult …