Transparenta decizionala

Transparenta Veniturilor Salariale- 31 Martie 2024 (descarca aici)

Transparenta Veniturilor Salariale- 30 Septembrie 2023 (descarca aici)

Transparenta Veniturilor Salariale- 31 Martie 2023 (descarca aici)

Transparenta Veniturilor Salariale- 30 Septembrie 2022 (descarca aici)

Transparenta Veniturilor Salariale- 31 Martie 2022 (descarca aici)

Transparenta Veniturilor Salariale- 30 Septembrie 2021 (descarca aici)

Transparenta Veniturilor Salariale- 31 Martie 2021 (descarca aici)

Transparenta Veniturilor Salariale- 30 Septembrie 2020 (descarca aici)

CENTRALIZATOR CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN ANUL 2017 (descarca aici)

CENTRALIZATOR AUTORIZATII DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE PE ANUL 2017 (descarca aici)

Raport de evaluare a implementarii Legii Nr.544/2001 Primaria comunei Letcani (descarca aici)

Raport de Evaluare a implementarii Legea 52/2003 (descarca aici)

Raportul privind starea economica, sociala si culturala a comunei Letcani pentru anul 2017 (descarca aici)

Raportul de activitate al Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Letcani pentru anul 2017 (descarca aici)

Hotararea 1949/2018 privind reteaua scolara de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Letcani pentru anul scolar 2018-2019 (descarca aici)

LISTA cuprinzand functiile din aparatul de specialitate al Primarului comunei Letcani si din unitatile subordonate ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice si drepturile in bani ce se pot acorda la data de 31.03.2019 potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017

Transparenta Veniturilor Salariale- 30 Septembrie 2019 (descarca aici)

Lista cuprinzand functiile din aparatul de specialitate al Primarului comunei Letcani si din unitatile subordonate ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice si drepturile in bani ce se pot acorda la data de 31.03.2020 potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 (descarca aici)