Transport Letcani

ANEXA nr.7 – Cerere pentru eliberarea autorizaţiei (1) de transport persoane / bunuri în regim de taxi / în regim de închiriere si pentru (2) efectuarea serviciului de închiriere de autoturisme.
ANEXA nr.3 – Cerere pentru înscrierea persoanelor juridice în “lista de aşteptare”
ANEXA nr.2 – Cerere pentru înscrierea persoanelor fizice în “lista de aşteptare”
ANEXA nr.13 – Declaratie pe propria raspundere pentru includerea în baza de date a cazierului profesional
ANEXA nr.10 – Cerere eliberare autorizatie taxi transport bunuri pentru persoane fizice
ANEXA nr.9 – Cerere eliberare autorizaţie taxi transport persoane sau copie conforma a autorizaţiei pentru transport în regim de inchirieretransport_anexa_10.pdf
ANEXA nr.5 – Criterii si punctaje autoturisme taxi