Asistenta Sociala

Documentele necesare deschiderii de drepturi și beneficii de asistență socială

Informații privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde conform O.U.G. nr. 115/2020, completată prin O.U.G. 174/2020

Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional conform O.U.G. nr. 133/2020

Acte necesare în vederea acordării stimulentului educaţional

INFORMARE – AJUTOR pentru ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI SEZONUL RECE 2020-2021

Acte necesare in vederea acordarii venitului minim garantat (ajutor social)

Acte necesare in vederea acordarii de lapte praf gratuit pentru copii cu vârsta de pânã la 12 luni – în conformitate cu prevederile Legii. nr. 321-2000

Acte necesare la intocmirea dosarului de asistent personal

Alocaţia de stat pentru copii

Alocaţia pentru susţinerea familiei

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere copii

Formulare tipizate necesare:

Asistenţă socială Cerere tip pentru acordarea indemnizatiei – stimulent de insertie
Asistenţă socială Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
Asistenţă socială Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
Asistenţă socială Declaratie model cu privire la acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituției.
Asistenţă socială Cerere tip pt acordarea alocatiei de stat pentru copii